Välj en sida

Blybatterier

Trots att blybatterier dödförklarades för snart 20 år sedan lever batteritypen fortfarande kvar. Med ökade miljökrav har utvecklingen vad gäller blybatterier inte gått riktigt som önskat men det har bland annat lett till att förbrukade batteriers återvinning blivit betydligt bättre på många håll. ABT Batteri erbjuder flera typer av bra batterityper som är lite bättre för miljön än övriga på marknaden.

 

Hantera blybatterier på rätt sätt

Desto mer temperaturen ökar desto högre grad löper batteriet av självurladdning. Det är just därför blybatterier behöver förvaras och lagras vid låg temperatur. Redan vid vanlig rumstemperatur är självurladdningen på mellan 2-10% per månad, givetvis beroende på vilket märke och modell produkten har. Det är viktigt att regelbundet se till att lagerbatteriet lagerladdas för optimal funktion, även är beror det på vilken typ av modell men en 2-5 månaders intervall brukar rekommenderas. Något annat som är oerhört viktigt är att hantera blybatterier från ABT- batteri med både isolerade verktyg och skyddsglasögon.

 

Försök att undvika urladdning för ett hållbarhetens skull

Genom att blybatterier står urladdade åldras batterierna drastiskt. Det kan alltså gå fort för ett helt nytt batteri att förstöras. En urladdning innebär att slitaget ökar och själva åldrandet påskyndas vilket i din tur leder till att batteriet kommer att urladdas djupare före varje ny uppladdning. En hög laddningsgrad kan förlänga livstiden, de produkter som endast laddas ur helt vid enstaka tillfällen kan hålla bra i 8-15 år. Det är tack vare att blysulfaten frigörs vid varje urladdning som batterier som ständigt blir urladdade blir sämre med tiden eftersom att materialet aldrig kan återbildas till ny aktiv bly. Något som gör att kapaciteten minskar och funktionen blir därmed sämre.

 

ABT Batteri – din professionella batteriåterförsäljare

Tveka inte att ta till professionell hjälp när du ska köpa blybatterier som ska hålla i många år framöver. Vi vägleder dig gärna till ditt mest optimala köp, levererar produkten snabbt och ser till att du är hundra procent nöjd med ditt köp hos oss.